Kontakt

Szkoła Tenisa NET

ul. Zadumana 2b, 02-206 Warszawa
tel. 517-343-373
e-mail: szkolatenisanet@op.pl
Numer konta:
38 1240 4100 1111 0000 4561 7373

UWAGA ! Nowy numer konta dla płatności za zajęcia dzieci:

23 2130 0004 2001 0655 7938 0001